Võlanõustajate baaskoolitus

Print
 • 07.09.2017-01.12.2017
 • Pärnu
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele.

Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest.

Sihtgrupp

Ootame koolitusele inimesi, kes tegelevad võlgadesse sattunud inimeste nõustamisega, nt sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega või kes soovivad omandada teadmised nendega töötamiseks.

Kursuse sisu

Sissejuhatus võlanõustamisse. Kutse-eetika (8 akadeemilist tundi)

 • Tööks vajalikud isikuomadused
 • Võlanõustaja kutse-eetika

Korrektne dokumentatsioon võlanõustamises (8 akadeemilist tundi)

 • Nõustaja töö planeerimine ja korraldamine
 • Dokumentatsiooni koostamine
 • Vastuvõttude registreerimine
 • Avalduste ja dokumentide vormistamine. Erinevate blankettide täitmine, nende tutvustamine.
 • Arhiveerimine
 • Andmekaitse

Seadusandlus (24 akadeemilist tundi)

 • Võlgniku õigused ja kohustused

Täitemenetlus. Kohtutäituri seadus (24 akadeemilist tundi)

 • Täitemenetluse olemus, õigusallikad ja põhimõtted.
 • Täiteorganite töökorraldus
 • Täitemenetlusalaste vaidluste lahendamine
 • Sissetulekute arestimise erinormid, sh arestimisele mittekuuluva miinimumi kohaldamine.
 • Võlgniku võimalused kohustuste täitmise ajatamiseks ja peatamiseks.
 • Kinnis- ja vallasvara realiseerimise kord.
 • Asjakohased õiguskaitsevahendid.

Psühholoogiline aspekt võlanõustamises (16 akadeemilist tundi)

 • Suhte loomine, kuulamine
 • Motiveeriv intervjueerimine
 • Eesmärkide seadmine
 • Nõustaja psühholoogiline toimetulek keerukates situatsioonides

Ennetus ja teavitustöö (8 akadeemilist tundi)

 • Võlanõustamise teenuse tutvustamine avalikkusele
 • Raha planeerimise põhimõtted
 • Probleemi lahendamise strateegijad
 • Sotsiaaltoetused ja teenused
 • Võrgustikutöö ja koostöö

Juhtumikorraldus võlanõustamises (8 akadeemilist tundi)

 • Juhtumikorralduse olemus ning peamised põhimõtted.
 • Juhtumikorraldaja roll.
 • Juhtumikorralduse protsess ja selle etapid
 • Juhtumi lahendamise metoodika
 • Juhtumikorraldaja kommunikatsioonioskused, mis soodustavad positiivseid muutusi.
 • Juhtumi analüüs
 • Juhtumi lahendamine (lõputöö)

Füüsilisest isiku pankrot. Võlgade ümberkujundamine (8 akadeemilist tundi)

Iseseisev töö - juhtumianalüüs (56 tundi)

Kursuse läbinu

 • valmistab ette klientide nõustamiseks vajalikud dokumendid;
 • teab võlanõustamisega seotud õigusakte, selgitab klientidele neist tulenevaid õigusi ja kohustusi;
 • nõustab ja abistab klienti juhtumi eesmärkide saavutamisel, lahenduste leidmisel;
 • lähtub töös kutseeetikast;
 • tuleb toime konfliktidega, teeb meeskonnatööd.

Muu info

Kursus toimub 13-l õppepäeval. Ühes kuus on planeeritud 4 õppepäeva (üle ühe nädala, kahel järjestikkusel õppepäeval).

Soovi korral võimaldame tasuda ka osa- või kuumaksetena!

Hind sisaldab kohvipausi korraldust, koolitusmaterjale ja tunnistust või tõendit.


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
Tartus: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  
Venekeelsed koolitused: Svetlana George, tel 524 8525, svetlana.george@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 10.00-17.00
 • Asukoht: Pärnu
 • Kestus: 160 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 104 tundi auditoorset ja 56 tundi iseseisvat tööd
 • Koolitajad: Margus Veem, Oksana Kutšmei, Raivo Kiisk, Ülle Mugu
 • Hind: 990 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Margus Veem Margus Veem on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna psühholoogia bakalaureuseõppe 2008. aastal. Loe veel
 • lektor
  Raivo Kiisk Raivo Kiisk omab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala magistrikraadi ja Eesti Juristide Liidu õigusnõustaja kutsekvalifikatsiooni Loe veel
 • lektor
  Ülle Mugu Ülle Mugu on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrina. Ta on personalijuhtimises nii teoreetik kui ka praktik: omab Loe veel
 • lektor
  Oksana Kutšmei Pankrotihaldur ja kohtutäitur. Mag iur. Loe veel
​​