Töötervishoiu ja -ohutuse täiendkoolitus (8)

Print
  • 18.05.2017
  • Tartu
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Kursus annab ülevaate töökeskkonna ohuteguritest ja nende mõjust tervisele.

Täiendõppekursus vastab sotsiaalministri 14.12.2000. a määrusega nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" kehtestatud nõuetest.

Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele, tööandjatele.

Kursuse sisu

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele sh füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid.

Õpiväljundid

koolituse läbinu tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Muu info

Tööandjal on kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, - volinikule ja -nõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusealane väljaõpe hiljemalt kahe ku jooksul alates nende valimises või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Täiendõpe töökeskkonna spetsialistide tuleb läbida mitte harvel kui kord viie aasta jooksul. Kursus on koostatud vastavalt sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord".

Hinnas sisalduvad materjalid ja kohvipausid, lõpetajatele tunnistus!


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
Tartus: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  
Venekeelsed koolitused: Svetlana George, tel 524 8525, svetlana.george@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


  • Kellaaeg: 9:30 - 16:30
  • Asukoht: Tartu
  • Kestus: 8 akadeemilist tundi
  • Koolitajad: Veronika Kruustik
  • Hind: 96 € + km

Koolitajad:

  • lektor
    Veronika Kruustik Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates Loe veel
​​