Tõlketeenus (kirjalik)

Print
Pakume tõlketeenust alljärgnevatel suundadel:

eesti-inglise-eesti  eesti-saksa-eesti
eesti-tšehhi-eesti   eesti-prantsuse-eesti
eesti-vene-eesti

Kõiki tõlketeenuse töid teostavad kõrgharidusega ja kogemustega tõlkijad. Kõik tõlked läbivad enne kliendile tagastamist keelelise toimetamise ja tehnilise korrektuuri.

Vaata hinnakirja
Küsi töö täpset hinda tolketeenus@reiting.ee

• Ärikirjade tõlge (võimalik ka referatiivne tõlge ja soovi korral võib tõlkija anda ülevaate suuliselt).
- Eesmärk: hõlbustada ettevõtte võõrkeelset suhtlust klientide ning äripartneritega (informatsiooni vahetamine, kokkulepete sõlmimine, müük jne).
• Ärikirjade toimetamine, korrektuur ning abi kirjade koostamisel.
- Eesmärk: kontrollida ning vajadusel parandada valmis kirjade õigekirja, sõnastust, kasutatud terminite korrektsust, sisulist sobivust jne.
• Notariaalset kinnitamist mittevajavate lepingute ja dokumentide tõlge (näiteks projektide dokumentatsioon, eeskirjad, ostu-müügilepingud, rendilepingud, EL lepingud, sertifikaadid, tunnistused jne). (Võimalik ka referatiivne tõlge dokumendis sisalduvast informatsioonist arusaamise eesmärgil kliendile vajalikul määral; soovi korral võib tõlkija anda ülevaate suuliselt).
- Eesmärk: tõlkida sihtkeelde ettevõtte ning välisklientide ja –partnerite vahelise koostöö edendamiseks vajalikud dokumendid.

• Kodulehe tõlkimine (võimalik ka referatiivne tõlge ja soovi korral võib tõlkija anda ülevaate suuliselt).
- Eesmärk: ettevõtte või selle rahvusvaheliste äripartnerite ja –klientide kodulehe tõlkimine eesti või inglise keelde rahvusvaheliste suhete edendamiseks, ärisuhtluse hõlbustamiseks.
• Kodulehe toimetamine ja korrektuur
- Eesmärk: aidata võõrkeelse kodulehe koostamisel või vajadusel korrigeerida vead juba olemasoleval kodulehel, parandada sõnastust, kontrollida kasutatud terminite korrektsust, sisulist sobivust, järjepidevust jne.
• Kasutusjuhendite tõlkimine (võimalik ka referatiivne tõlge kasutusjuhendist üldise arusaamise eesmärgil kliendile vajalikul määral; soovi korral võib tõlkija anda ülevaate suuliselt).
- Eesmärk: tõlkida sihtkeelde erinevate toodete, mehhanismide jms kasutusjuhendid ning tööpõhimõtted.
• Võõrkeelse päritoluga teksti kohandamine Eesti oludele.
- Eesmärk: võõrkeelse teksti kohandamine Eesti kultuurikonteksti sobivaks (nt reklaamteksti tõlkimine pidades silmas sisu vastavust sobivale kultuurikontekstile).
• Teksti toimetamine ja korrektuur.
- Eesmärk: korrigeerida erinevate ettevõtte töös esinevate tekstide õigekirja, sõnastust, terminite korrektset kasutust jne
• Tekstide referatiivne tõlge kliendile tekstist arusaamise eesmärgil
- Eesmärk: tõlge, mis aitab pikematest tekstidest arusaada ilma, et kogu tekst sõna-sõnalt tõlgitakse- Soovi korral võib tõlkija anda tekstist ülevaate ka suuliselt.
• Filmi tõlge
- Eesmärk: tõlkida sihtkeelde ettevõtet tutvustavad reklaamfilmid, lühiklipid jne. Võimalik tõlge nii subtiitrite kui ka dubleerimise teel.
 
​​