Tegevusload

Print
2015. a 1. juulil jõustunud Täiskasvanute koolituse seaduse järgi tuleb täienduskoolitusasutuse pidajana tegutsemiseks esitada majandustegevusteade. Koolituskeskus Reiting on esitanud majandustegevusteate 167638.
Täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade nr 167638, esitatud 02.02.2017. Õppekavarühmad: Aineõpetajate koolitus; Ajakirjandus ja teave(mujal liigitamata); Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus; Arhitektuur ja linnaplaneerimine; Arvutikasutus; Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine; Bioloogia ja sellega seotud teadused(mujal liigitamata); Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine; Ehitus ja tsiviilrajatised; Filosoofia ja eetika; Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm; Heaolu(mujal liigitamata); Hulgi- ja jaekaubandus; Hügieen ja töötervishoid(mujal liigitamata); Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm; Isikuareng; Juhtimine ja haldus; Keeleõpe; Kirja- ja arvutusoskus; Kirjandus ja lingvistika; Koduteenindus; Koolieelikute õpetajate koolitus; Lastehoid ja teenused noortele; Majandusarvestus ja maksundus; Psühholoogia; Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria(mujal liigitamata), Raamatukogundus, teave, arhiivindus; Sekretäri- ja kontoritöö; Sotsiaal- ja käitumisteadused(mujal liigitamata); Sotsiaaltöö ja nõustamine; Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs; Teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm; Tervis ja heaolu(mujal liigitamata); Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm; Turundus ja reklaam; Tööoskused; Töötervishoid ja –kaitse; Ärindus ja haldus (mujal liigitamata), Õigus.

Alates 2016 aasta kevadest omame Keeleinspektsiooni tegevsuluba eesti  A2-, B1-, B2- ja C1-taseme eksamiks ettevalmistava koolituse läbiviimiseks


Teade koolitusasutuse registreerimisest 5/2014, Sotsiaalministeerium. OÜ Reiting PR on registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendusõppekursuste ning töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekursuste ja tööandja või tööandja esindaja täiendõppekursuste läbiviimiseks, kui ta täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi; esmaabiandja välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.


HTM ministri käskkiri 1.1-2/14/356, 22.08.2014. Tegevuslubade andmine täiskasvanute kooltusasutustele. Annan tegevusload õppetöö korraldamiseks: Osaühing Reiting PR täiskasvanute koolitusasutusele Koolituskeskus Reiting tööalase koolituse korraldamiseks õppekavade "Inglise keel, algkursus (0-A1)", "Inglise keel, elementaartase (A1-A2)", Inglise keel, nõrgem kesktase (A2-B1)", "Inglise keel, kesktaseme kursus (B1-B2)", "Soome keel, algkursus (0-A1)", "Soome keel, elementaartase (A1-A2)", "Soome keel, nõrgem kesktase (A2-B1)", "Soome keel, kesktaseme kursus (B1-B2)", "Vene keel, algkursus (0-A1)", "Vene keel, elementaartase (A1-A2)", "Vene keel, nõrgem kesktase (A2-B1)" ja "Vene keel, kesktaseme kursus (B1-B2)" järgi.
​​