Sekretär-juhiabi kursus

Print
 • 21.09.2017-11.01.2018
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Kursuse eesmärgiks on anda sekretär-juhiabi tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral saaks taotleda sekretär, tase 5 või juhiabi, tase 6 kutsetunnistust.

Sihtgrupp

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina, algteadmisi omandanud sekretäridele, sekretär-asjaajajatele, juhiabidele, assistentidele, büroojuhtidele jt, kes soovivad olemasolevaid teadmisi täiendada või soovivad omandada uusi teadmisi sekretär-juhiabi tööst, dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Kursuse sisu

Sekretäride kursusi oleme korraldanud alates aastast 2002. Iga järgneva koolituse juures oleme parendanud programmi, võttes arvesse nii osalejate, tööandjate, tellijate kui koolitajate arvamusi.

Kursus koosneb erinevatest moodulitest, mida on võimalik läbida ka eraldi vastavalt oma eelnevale ettevalmistusele. Kursuse moodulid ning nende maht auditoorsetes tundides:

 • Ametieetika. Sissejuhatuse sekretäritöösse. (4 akadeemilist tundi)
 • Majanduse ja ettevõtluse alused (4 akadeemilist tundi)
 • Dokumendihaldus arvutil (16 akadeemilist tundi)
 • Arhiivindus (6 akadeemilist tundi)
 • Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine (18 akadeemilist tundi)
 • Koosolekute korraldamine ja protokollimine (8 akadeemilist tundi)
 • Korrektne eesti kirjakeel ja ärikirjade koostamine (18 akadeemilist tundi)
 • Tööõigus (8 akadeemilist tundi)
 • Tarbetekstide vormistamine sekretäritöös (6 akadeemilist tundi)
 • Etikett (8 akadeemilist tundi)
 • Suhtekorraldus sekretäritöös (6 akadeemilist tundi)
 • Meeskonnatöö ja koostöö juhiga (8 akadeemilist tundi)
 • Internetiturunduse põhialused (8 akadeemilist tundi)
 • Avalik esinemine (6 akadeemilist tundi)
 • Suhtlemis- ja koostööoskused (8 akadeemilist tundi)
 • Töötervishoid ja tööohutus (8 akadeemilist tundi)
 • Bürootöötajate arvutiõpe (24 akadeemilist tundi)

Täpsemalt on võimalik lugeda koolituse õppekavast.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena õppija:

 • vormistab ja korraldab keeleliselt ja tehniliselt dokumente vastavalt etteantud nõuetele ja seadustele sh valmistab ette dokumendid arhiivi andmiseks ja teab dokumentide säilitamise ja hävitamise nõudeid;
 • teab sekretäritöö eetikakoodeksit ja etiketi nõudeid;
 • järgib klienditeeninduse põhimõtteid sise-, välis-, erivajaduste ja erineva kultuuritaustaga klientidega;
 • kirjeldab ja rakendab töös erinevaid suhtlemistehnikaid;
 • analüüsib koosolekute läbiviimise protsessi.

Muu info

Hind sisaldab materjale, kohvipause ja tunnistust!


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
Tartus: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  
Venekeelsed koolitused: Svetlana George, tel 524 8525, svetlana.george@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 10.00-17.00; 10.00-15.00
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A
 • Kestus: 194 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 164 tundi auditoorset tööd, millele lisandub iseseisev töö mahus 30 tundi.
 • Koolitajad: Andres Õige, Anneli Zirkel, Anne Roosipõld, Irena Lümat, Kaija Velmet, Kaja Rästas, Krista Haak, Mait Ruut, Margus Rosin, Marii Haak, Peep Pedmanson, Tiiu Sarapuu, Veronika Kruustik
 • Hind: 1318 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Anneli Zirkel Anneli Zirkel on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi rahvatervises. Omab täiskasvanud koolitaja tase 7 kutsetunnistust ja Loe veel
 • lektor
  Anne Roosipõld Anne Roosipõld on pikaajalise kogemusega koolitaja-andragoog, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud. Oskab hinnata Loe veel
 • lektor
  Irena Lümat Irena Lümat on lõpetanud Audentes-Mainor Ülikooli ärikorralduse eriala spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele ja Tallinna Loe veel
 • lektor
  Kaija Velmet Kaija Velmet on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti ja soomeugri filoloogia eriala 2002. aastal. Ta on töötanud eesti keele ja Loe veel
 • lektor
  Mait Ruut Mait on tegelenud juhtimise ja eraettevõtlusega ligi 15 aastat. Selle aja jooksul on Mait teinud koostööd suurte rahvusvaheliste Loe veel
 • lektor
  Peep Pedmanson Peep Pedmanson on stsenarist, reklaamikirjutaja ja karikaturist. Kavandanud erinevaid tele- ja raadioreklaame, mainekujundus- ja Loe veel
 • lektor
  Veronika Kruustik Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates Loe veel
 • lektor
  Tiiu Sarapuu Tiiu Sarapuu on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonna organisatsioonikäitumise magistratuuriõppe. Ta on pühendanud Loe veel
 • lektor
  Kaja Rästas Kaja Rästas on lõpetanud Tallinna Ülikooli näitejuhtimise eriala ning töötanud aastaid keskastme juhina.Oma koolitustel pakub Kaja Loe veel
 • lektor
  Krista Haak Krista Haak on pikaajalise kogemusega õppejõud organisatsiooni ja juhtimise valdkonnas. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli Loe veel
 • lektor
  Margus Rosin Margus Rosin on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe infotehnoloogia juhtimise erialal. Õpetanud Tallinna Ülikoolis infoturbe Loe veel
 • lektor
  Andres Õige Loe veel
 • lektor
  Marii Haak Marii Haak on lõpetanud Tallinna Ülikoolis psühholoogia magistriõppe (cum laude) spetsialiseerumisega nõustamis- ja kliinilisele Loe veel
​​