Raamatupidamiskursus koos tööõigusega

Print
 • 26.09.2018-11.12.2018
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolituse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Lisamoodul on tööõigus, mille käigus selgitatakse töõiguse õiguslikke aluseid.

Kursuse sisu

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine - raamatupidamise sise-eeskiri; kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
 • majandustehingute kirjendamine; dokumendinõuded, arvestuspõhimõtted;
 • raamatupidamist reguleerivad seadused;
 • varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus; põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arverstus;
 • import, eksport tehingud;
 • laenud ja kohustused – lühiajalised ja pikaajalised kohustused;
 • Tööseadusandlus - töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid, tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused,töölepingu tingimused, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus, töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord),töötaja ja tööandja vastutus;
 • maksundus - käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud, maksuriskide teke, maksude deklareerimine;
 • töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm); töölähetus; sõiduauto kasutamise kord;
 • tulude ja kulude arvestamine;
 • aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2); rahavoogude aruanne omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;
 • ülevaade raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva / Standard Books;
 • FIE raamatupidamine;
 • juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia, kuluarvestussüsteemid ja –meetodid; kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs

Kursuse läbinu

 • tunneb erinevaid käibemaksu arvestamise põhimõtteid;
 • arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;
 • arvestab maksud ja maksed ning koostab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;
 • majandustegevuse analüüsimisel kasutab finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid;
 • kasutab kuluarvestuse meetodeid, lähtudes ettevõtte eripärast;
 • teab töötamise õiguslikke aluseid

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause. Lõpetajale lõpetajale tunnistus või tõend!

Koolitus toimub kokku 22-l päeval, üldjuhul kaks korda nädalas.


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
Tartus: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 10.00-15.00
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A
 • Kestus: 172 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 132 tundi auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd
 • Koolitajad: Andres Õige, Marge Kriisa, Meeli Vaikjärv
 • Hind: 998 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Meeli Vaikjärv Meeli Vaikjärvel on üle seitsme aasta töökogemust EAS-is alustavate ettevõtete nõustamisel ja äriplaanide hindamisel. Loe veel
 • lektor
  Andres Õige Alates 2004. aastast koolitab Andres Õige Tallinna Majanduskoolis eraõiguse valdkonnas. Lisaks töötab Tallinna Ülikoolis Loe veel
 • lektor
  Marge Kriisa Marge Kriisa on üle 15 aasta töötanud raamatupidamisteenust pakkuvates ettevõtetes ning seetõttu kokku puutunud erinevates Loe veel
​​