Raamatupidamise e-õppe I osa

Print
 • 26.06.2017-31.07.2017
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Osalejad saavad ülevaate raamatupidamises kasutatavatest mõistetest, tutvuvad vastava seadusandlusega ja suudavad toime tulla kõige lihtsamate tehingute ülesmärkimisega, st saavad hakkama väikse firma raamatupidamisega. Koolitus koosneb kolmest kursusest, käesolev on neist esimene.

Sihtgrupp

E-õppe sihtrühmaks on inimesed, kes ei saa loengukursusel kohal käia – kas seepärast, et nad on õpikohast kaugel, lastega kodus või ei sobi neile loengute ajad. E-kursus on kursus aine iseseisvaks omandamiseks – õppida võib siis, kui aega ja tahtmist on. Ja õppida võib ükskõik kus – ainukeseks tingimuseks on arvuti ja interneti olemasolu.

E-kursus pakub palju vabadust, aga ta nõuab ka palju distsipliini, et ülesanded mingi ettenähtud aja jooksul saaks ära lahendatud.

Kursuse sisu

Kursus on jaotatud nädalateks. Igal nädalal tuleb omandada teatud mõisted (vastavalt konspektile) ja läbi teha ülesanded. Ülesannete kohta on toodud ka õiged vastused, v.a. need ülesanded (kontrolltööd), mis on mõeldud täiesti iseseisvaks lahendamiseks. Tagasiside ülesannete lahenduse kohta annab koolitaja hiljemalt 7 päeva peale ülesande esitamist. Tunnistuse saamiseks tuleb saata lahendatud kontrolltööd. Abi (meiliga) saab nominaalaja jooksul.

 • Raamatupidamisseadus.
 • Bilanss.
 • Konto, saldo, käive.
 • Kahekordne kirjendamine.
 • Kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega.
 • Majandus-tehingute kirjendamine kontode abil.
 • Dokumendinõuded, dokumentide grupeerimine, tehingute registritesse kandmine.

Kursuse läbinu

 • teab Raamatupidamisseadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb dokumentide koostamise põhimõtteid;
 • valdab kontodele kirjendamise põhimõtteid

Muu info

Reitingu e-õpe on organiseeritud nii, et igaüks võib õppida talle sobival ajal – ei pea ootama, et rühm saaks kokku.

Reitingu e-õppe kursused asuvad Reitingu Moodle keskkonnas. E-kursuse läbimise kohta saab tunnistuse – see saadetakse postiga.

Kasuta seda võimalust, kui Sa ei saa osaleda tavalisel kursusel!


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
Tartus: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  
Venekeelsed koolitused: Svetlana George, tel 524 8525, svetlana.george@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kestus: 21 akadeemilist tundi
 • Koolitajad: Tiina Piho
 • Hind: 106 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Tiina Piho Tiina Piho on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja finantsanalüüsi ning Tartu Ülikooli pedagoogika eriala. Tal on pikk Loe veel
​​