Raamatupidamise e-õppe I osa

Print
 • 26.06.2017-31.07.2017
Регистрироваться
Закажи внутреннее обучение Программа обучения

Osalejad saavad ülevaate raamatupidamises kasutatavatest mõistetest, tutvuvad vastava seadusandlusega ja suudavad toime tulla kõige lihtsamate tehingute ülesmärkimisega, st saavad hakkama väikse firma raamatupidamisega. Koolitus koosneb kolmest kursusest, käesolev on neist esimene.

Целевая группа

E-õppe sihtrühmaks on inimesed, kes ei saa loengukursusel kohal käia – kas seepärast, et nad on õpikohast kaugel, lastega kodus või ei sobi neile loengute ajad. E-kursus on kursus aine iseseisvaks omandamiseks – õppida võib siis, kui aega ja tahtmist on. Ja õppida võib ükskõik kus – ainukeseks tingimuseks on arvuti ja interneti olemasolu.

E-kursus pakub palju vabadust, aga ta nõuab ka palju distsipliini, et ülesanded mingi ettenähtud aja jooksul saaks ära lahendatud.

Содержание курса

Kursus on jaotatud nädalateks. Igal nädalal tuleb omandada teatud mõisted (vastavalt konspektile) ja läbi teha ülesanded. Ülesannete kohta on toodud ka õiged vastused, v.a. need ülesanded (kontrolltööd), mis on mõeldud täiesti iseseisvaks lahendamiseks. Tagasiside ülesannete lahenduse kohta annab koolitaja hiljemalt 7 päeva peale ülesande esitamist. Tunnistuse saamiseks tuleb saata lahendatud kontrolltööd. Abi (meiliga) saab nominaalaja jooksul.

 • Raamatupidamisseadus.
 • Bilanss.
 • Konto, saldo, käive.
 • Kahekordne kirjendamine.
 • Kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega.
 • Majandus-tehingute kirjendamine kontode abil.
 • Dokumendinõuded, dokumentide grupeerimine, tehingute registritesse kandmine.

Результаты обучения

 • teab Raamatupidamisseadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb dokumentide koostamise põhimõtteid;
 • valdab kontodele kirjendamise põhimõtteid

Дополнительная информация

Reitingu e-õpe on organiseeritud nii, et igaüks võib õppida talle sobival ajal – ei pea ootama, et rühm saaks kokku.

Reitingu e-õppe kursused asuvad Reitingu Moodle keskkonnas. E-kursuse läbimise kohta saab tunnistuse – see saadetakse postiga.

Kasuta seda võimalust, kui Sa ei saa osaleda tavalisel kursusel!


Учебный центр Reiting является  партнёром Страховой кассы по безработице.

Предприятия и учреждения могут также заказать внутреннее (корпоративное) обучение с учётом конкретных потребностей и желаний!

График платежей
Продолжительные курсы могут при желании быть оплачены в несколько этапов. Количество платежей зависит от длительности курса. Первый взнос должен быть внесён до начала обучения, а последний - до даты окончания.

Друзья в Facebook получают скидку -5%. Чтобы стать FB-другом надо нажать "Нравится (Like)" на странице Reiting в Facebook.

Вопросы и дополнительная информация о курсах:
Таллинн: тел 652 5982, koolitus@reiting.ee
Тарту: Ану Perve, тел 533 26 481, anu.perve@reiting.ee
Русскоязычное обучение: Светлана Георге, тел. 524 8525, reiting-rus@reiting.ee

Если вы заинтересованы в данном обучении, регистрируйтесь сейчас! Чтобы зарегистрироваться, нажмите в правом верхнем углу страницы кнопку "Регистрация" и введите данные.

 


 • Длительность : 21 ак. час.
 • Лекторы: Tiina Piho
 • Стоимость: 106 € + км

Лекторы:

 • lektor
  Tiina Piho Tiina Piho on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja finantsanalüüsi ning Tartu Ülikooli pedagoogika eriala. Tal on pikk Читать дальше
​​