Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

Print
 • 14.08.2018-13.11.2018
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.

Sihtgrupp

Kursusele ootame inimesi, kellel on kindel projektiidee ning soov see ellu viia.

Kursuse sisu

Kursus koosneb järgnevatest osadest, millest kursuse lõpus moodustub terve projekt.

 1. Projekti mõiste, olemus ja struktuur. Eeltööd enne projekti kirjutamist. Projekti vajalikkuse põhjendus. Probleemid ja nende kaardistamise meetodid. Projekti eesmärkide püstitamine.
 2. Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad. Kavandatavad tegevused.
 3. Sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid.
 4. Tegevuskava koostamine. Loogiline raammaatriks ja meetodid. Projekti riskianalüüs. Projekti eelarve koostamine.
 5. Projekti juhtimine ja teostamine. Projekti meeskond. Grupiprotsessid.
 6. Projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises.
 7. Projekti tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon. Projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. Valminud projektide analüüs.

Õppetöö toimub e-õppe keskkonnas Moodle. Iga moodul koosneb teoreetiliset osast, enesekontrolli küsimustikust, praktilistest töödest ning juhendaja poolsest tagasisidest. Suhtlus toimub veebikanalite kaudu.

Õpiväljundid

 • koostab kindlat rahastajat silmas pidades projektikavandi;
 • analüüsib ja hindab valminud projekti eeldatavast rahastajast lähtuvalt.

More

Kursuse maht on 100 akadeemilist tundi, mis läbitakse personaalse ajakava järgi maksimaalselt 3 kuu jooksul.

Õpiväljundi täitmisel väljastatakse osalejale tunnistus.


 • Duration: 100 tundi
 • Juhendab: Anneli Zirkel
 • Price: 195 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Anneli Zirkel Anneli on meie koolitusosakonna juhataja ja juhatuse liige. Tal on ligi viieteistkümne aastane praktiline kogemus ettevõtte More
​​