Personalitöö koos töötervishoiu ja –ohutuse koolitusega

Print
 • 11.12.2017-16.02.2018
 • Tartu
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolitus annab õppijale personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5). Lisaks annab ülevaate tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 80 14.12.2000.a.

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad ja kõik, kes soovivad edaspidi täita asutuse töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid.

Kursuse sisu

 • kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis;
 • töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine;
 • personali planeerimine;
 • värbamine ja valik;
 • uute töötajate liitmine organisatsiooni;
 • personaliarvestus ja dokumentatsioon;
 • töötajate koolitus- ja arendustegevus;
 • töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtted;
 • töökorraldus ja töökeskkond;
 • töötervishoid ja –ohutus (vastavalt sotsiaalministri 14. detsembri 2000 a määrusele nr 80).

Kursuse läbinu

 • valdab personali planeerimise ja tööanalüüsi tarkusi ning tunneb vastavaid õigusakte;
 • valdab personaliarvestuse põhimõtteid ja haldab personalidokumentatsiooni;
 • tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust töötervishoiust ja - ohutusest;
 • koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
 • teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Muu info

Töötervishoiu ja –ohutuse koolitusmoodul vastab sotsiaalministri 14. detsembri 2000.a määruse nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" lisas 1 kehtestatud kavale "Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse 24-tunnine õppekava".

Koolitus toimub kaheksal koolituspäeval, 5 koolituspäeva on personalitöö koolitus ja 3 koolituspäeva töötervishoiu - ja tööohutusalane koolitus.

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause, lõpetajatele tunnistus või tõend.


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
Tartus: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  
Venekeelsed koolitused: Svetlana George, tel 524 8525, svetlana.george@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 9.30-16.30
 • Asukoht: Tartu
 • Täpsem asukoht: Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
 • Kestus: 64 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 64 tundi auditoorset tööd
 • Koolitajad: Veronika Kruustik, Ülle Mugu
 • Hind: 485 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Veronika Kruustik Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates Loe veel
 • lektor
  Ülle Mugu Ülle Mugu on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrina. Ta on personalijuhtimises nii teoreetik kui ka praktik: omab Loe veel
​​