Personalitöö koos töötervishoiu ja –ohutuse koolitusega

Print
 • 20.10.2017-22.11.2017
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolitus annab õppijale personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5). Lisaks annab ülevaate tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 80 14.12.2000.a.

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad ja kõik, kes soovivad edaspidi täita asutuse töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid.

Kursuse sisu

 • kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis;
 • töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine;
 • personali planeerimine;
 • värbamine ja valik;
 • uute töötajate liitmine organisatsiooni;
 • personaliarvestus ja dokumentatsioon;
 • töötajate koolitus- ja arendustegevus;
 • töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtted;
 • töökorraldus ja töökeskkond;
 • töötervishoid ja –ohutus (vastavalt sotsiaalministri 14. detsembri 2000 a määrusele nr 80).

Õpiväljundid

 • valdab personali planeerimise ja tööanalüüsi tarkusi ning tunneb vastavaid õigusakte;
 • valdab personaliarvestuse põhimõtteid ja haldab personalidokumentatsiooni;
 • tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust töötervishoiust ja - ohutusest;
 • koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
 • teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

More

Töötervishoiu ja –ohutuse koolitusmoodul vastab sotsiaalministri 14. detsembri 2000.a määruse nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" lisas 1 kehtestatud kavale "Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse 24-tunnine õppekava".

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Koolitus toimub 20.oktoober; 03., ja 09. november (töötervishoiu- ja ohutuse õppepäevad) ning 25.oktoober; 01., 08., 15., ja 22. november 2017 (personalitöö õppepäevad).


 • Kellaaeg: 10.00-17.00
 • Location: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A
 • Duration: 64 tundi
 • Sisaldab: 64 tundi auditoorset tööd
 • Juhendab: Tiiu Sarapuu, Veronika Kruustik
 • Price: 485 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Veronika Kruustik Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates More
 • lektor
  Tiiu Sarapuu Tiiu Sarapuu on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonna organisatsioonikäitumise magistratuuriõppe. Ta on pühendanud More
​​