Personalitöö koos töötervishoiu ja –ohutuse koolitusega

Print
 • 20.10.2017-22.11.2017
 • Tallinn
Регистрироваться
Закажи внутреннее обучение Программа обучения

Koolitus annab õppijale personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5). Lisaks annab ülevaate tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 80 14.12.2000.a.

Целевая группа

Koolituse sihtgrupiks on tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad ja kõik, kes soovivad edaspidi täita asutuse töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid.

Содержание курса

 • kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis;
 • töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine;
 • personali planeerimine;
 • värbamine ja valik;
 • uute töötajate liitmine organisatsiooni;
 • personaliarvestus ja dokumentatsioon;
 • töötajate koolitus- ja arendustegevus;
 • töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtted;
 • töökorraldus ja töökeskkond;
 • töötervishoid ja –ohutus (vastavalt sotsiaalministri 14. detsembri 2000 a määrusele nr 80).

Результаты обучения

 • valdab personali planeerimise ja tööanalüüsi tarkusi ning tunneb vastavaid õigusakte;
 • valdab personaliarvestuse põhimõtteid ja haldab personalidokumentatsiooni;
 • tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust töötervishoiust ja - ohutusest;
 • koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
 • teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Дополнительная информация

Töötervishoiu ja –ohutuse koolitusmoodul vastab sotsiaalministri 14. detsembri 2000.a määruse nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" lisas 1 kehtestatud kavale "Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse 24-tunnine õppekava".

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Koolitus toimub 20.oktoober; 03., ja 09. november (töötervishoiu- ja ohutuse õppepäevad) ning 25.oktoober; 01., 08., 15., ja 22. november 2017 (personalitöö õppepäevad).


Учебный центр Reiting является  партнёром Страховой кассы по безработице.

Предприятия и учреждения могут также заказать внутреннее (корпоративное) обучение с учётом конкретных потребностей и желаний!

График платежей
Продолжительные курсы могут при желании быть оплачены в несколько этапов. Количество платежей зависит от длительности курса. Первый взнос должен быть внесён до начала обучения, а последний - до даты окончания.

Друзья в Facebook получают скидку -5%. Чтобы стать FB-другом надо нажать "Нравится (Like)" на странице Reiting в Facebook.

Вопросы и дополнительная информация о курсах:
Таллинн: тел 652 5982, koolitus@reiting.ee
Тарту: Ану Perve, тел 533 26 481, anu.perve@reiting.ee
Русскоязычное обучение: Светлана Георге, тел. 524 8525, reiting-rus@reiting.ee

Если вы заинтересованы в данном обучении, регистрируйтесь сейчас! Чтобы зарегистрироваться, нажмите в правом верхнем углу страницы кнопку "Регистрация" и введите данные.

 


 • Время: 10.00-17.00
 • Место: Tallinn
 • Адрес: Pärnu mnt 67A
 • Длительность : 64 ак. час.
 • Sisaldab: 64 tundi auditoorset tööd
 • Лекторы: Tiiu Sarapuu, Veronika Kruustik
 • Стоимость: 485 € + км

Лекторы:

 • lektor
  Veronika Kruustik Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates Читать дальше
 • lektor
  Tiiu Sarapuu Tiiu Sarapuu on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonna organisatsioonikäitumise magistratuuriõppe. Ta on pühendanud Читать дальше
​​