Personalitöö

Print
 • 25.04.2017-10.05.2017
 • Tartu
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Kursuse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5).

Kursusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest baasteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on tulevased personalitöötajad, väikeettevõte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad - kõik, kel soov ja vajadus hakata tegelema personalitööga.

Kursuse sisu

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 1. Kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis. Koostöö erineval tasemel juhtidega, personalitöö ja eetika. Info ja sisekommunikatsioon personalitöös.
 2. Töö organiseerimine. Töö analüüs. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine.
 3. 3ersonali planeerimine. Põhitegevused. Välis- ja sisekeskkonna mõju analüüsimine Tööjõuturg. Tööjõurent. Töötajaskond. Planeerimise suhtarvud. Tööjõukulud, nende prognoosimine ja analüüs.
 4. Värbamine ja valik. Värbamis- ja valikuprotsessi planeerimine. Tööpakkumiskuulutuse koostamine.Värbamiskanalite valik. Erinevad valikumeetodid: CV-analüüs, intervjuu. Taustauuringud. Suhtlemine kandidaatidega.
 5. Uute töötajate liitmine organisatsiooni. Katseaeg. Sisseelamisprogramm. Juhendamine, väljaõpe ja koolitus. Katseaja lõpu vestlus.
 6. Personaliarvestus ja dokumentatsioon. Vajalikud õigusaktid. Töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine. Lõpparve, kinnipidamised ja hüvitised.Töövõtu- ja käsunduslepingud. Töötamise register. Personaliarvestusprogrammid. Puhkuste planeerimine ja arvestus. Töö- ja puhkeaeg. Personalidokumentide arhiveerimine. Isikuandmete kaitse. Statistilised kokkuvõtted ja aruanded, nende koostamine ja kasutamine.
 7. Töötajate koolitus- ja arendustegevus. Koolitusplaan ja eelarve. Sise- ja väliskoolitused. Koolituste tehniline korraldus ja kommunikatsioon. Koolituste tagasiside, selle kasutamine. Hindamis/Arenguvestlused. Mentorlus ja coaching. Õppepuhkus.
 8. Töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtted. Motivatsiooni olemus. Tööga rahulolu, hoiakud, uskumused. Töörahulolu-uuringud. Tööstress ja läbipõlemine. Töötasustamist mõjutavad tegurid. Töötasu kujunemine.
 9. Töökorraldus ja töö keskkond. Töökorralduse reeglid, sisekord. Töötaja hoiatamine. Töökeskkonna riskianalüüs. Tervisekontrolli ja esmaabi korraldus. Töötajate juhendamine ja väljaõpe töökohal. Tööõnnetused.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:1) valdab personali planeerimise ja tööanalüüsi tarkusi ning tunneb vastavaid õigusakte;2) teab motiveerimise põhimõtteid;3) valdab personalidokumentatsiooni.

Muu info

Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja tunnistust!

Meie Facebooki sõpradele soodustus 5%. Liitu: facebook.com/reitingkoolitus

Koolituspäevad on 25.aprill, 3. mai, 4. mai, 8. mai ja 9. mai 2017.


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
Tartus: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  
Venekeelsed koolitused: Svetlana George, tel 524 8525, svetlana.george@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Asukoht: Tartu
 • Täpsem asukoht: Kastani 39
 • Kestus: 40 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 40 tundi auditoorset tööd
 • Koolitajad: Ülle Mugu
 • Hind: 320 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Ülle Mugu Ülle Mugu on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrina. Ta on personalijuhtimises nii teoreetik kui ka praktik: omab Loe veel
​​