Raamatupidamine sisuliselt erinevatel kontodel,  maksuarvestus

Merike Lainemäe koolituse materjalid ja ülesanded.

Raamatupidamine lihtsalt algajatele
Tere tulemast raamatupidamise e-kursusele II.

Kursus on jagatud teemadeks. Iga teema sisaldab teoreetilist materjali, ülesandeid ja vahel ka teemaga seonduvat lisalugemist.

Teemaga alustades tuleb teooria osa läbi lugeda. Kui on olemas ka lisalugemine, tuleb ka see läbi lugeda. Seejärel saab asuda ülesannete lahendamise juurde. Ülesannete vastused tuleb vormistada, kas dokumendi või tabelarvutuse failina. Lahenduse fail laetakse sama teema juures olevasse üles laadimise ossa. Peale üles laadimist tuleb vajutada esitamise nuppu. Peale esitamist saadab keskkond õpetajale teatise ja õpetaja saab lahenduse üle vaadata ning anda tagasiside. Kui lahendus vajab täiendavat tööd, lisab õpetaja koos tagasisidega uue üles laadimise võimaluse .

Kui lahendus(ed) on üles laetud võib alustada uue teemaga, kuid kui eelmine teema vajab tähelepanu, tuleb naasta, kuna õppeprogramm on üles ehitatud selliselt, et raskusaste suureneb kursuse edenedes. Seega, kui eelmine teema on poolik, võivad tekkida uues teemas raskused.

Küsimuste korral tuleks saata õpetajale sõnum.

Jõudu tööle!

Osalejad saavad ülevaate raamatupidamises kasutatavatest mõistetest, tutvuvad vastava seadusandlusega ja suudavad toime tulla kõige lihtsamate tehingute ülesmärkimisega, st saavad hakkama väikse firma raamatupidamisega.

Raamatupidamise e-õppe koolitus koosneb kolmest kursusest, käesolev on neist esimene.


Tere tulemast Moodle keskkonda! Siit leiad raamatupidamise algõppe kursuse lisamaterjalid, olulisemate ülesannete lahendused ning enesekontrollitestid.