Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine. Koolituse sisu vastab täiskasvanute koolitaja kutsestandardi taseme 5 ja 6 nõuetele.

Kooluituse õppekava aluseks on  täiskasvanute koolitaja kutsestandard. Koolitus sisaldab ka  teemasid, mis käsitlevad erivajadustega inimeste koolitamist ja e-portfoolio koostamist.

Koolitus on kombineeritud teemadega, mis toetavad täiskasvanute koolitaja professionaalset enesearengut koolitajaks kujunemisel.

Koolituse läbinul on võimalus minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Kutset andev organisatsioon on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, http://www.andras.ee/et/node/1992