KÜ revisjon

Print
 • 05.04.2017
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Korteriühistu on nagu väike ühiskonna mudel. Ühistus kehtivad samad reeglid, mis ühiskonnas – toimuvad valimised, eelarve koostamine, revideerimine. Raamatupidamine on igasuguse ettevõtte majandustegevuse juhtimise lahutamatu osa, nii ka korteriühistus. Kõik ühistu liikmed soovivad saada juhatuselt ja raamatupidajalt selget ning arusaadavat ülevaadet korteriühistu majanduslikust seisust. Seda, kui läbimõeldud on korteriühistu finantsotsused ja kui teadlik on ressursside juhtimine ning kas on eeldusi korteriühistu paremaks toimimiseks, seda ütleb revisjoniakt. Koolituspäeval tutvustatakse, mida arvestada korteriühistu revisjoni korraldamisel ja revidendiakti koostamisel.

Kursuse eesmärgiks on, et osalejad tutvuvad kutsestandardi Vanemraamatupidaja, tase 6, järgmiste osadega:

Kompetents B.2.1 (Finantsarvestus) järgmised osad:

1. Järgib raamatupidamisseaduses ja muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut.

6. Analüüsib koostatud põhiaruandeid, tuginedes sise-eeskirjas toodud informatsioonile.

Kompetents B.2.2 (Maksuarvestus) järgmised osad:

2. Analüüsib ja planeerib majandusüksuse makse, lähtudes eelarvestatud majandustegevusest.

Kompetents B.2.3 (juhtimisarvestus) järgmised osad:

1. Teostab analüüsi, kasutades majandusanalüüsi põhimeetodeid ja presenteerib analüüsi tulemusi.

Sihtgrupp

Ootame koolitusele KÜ revisjonikomisjoni liikmeid, juhatuse liikmeid, raamatupidajaid ja teisi huvilisi!

Kursuse sisu

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1. Revisjon

 • Revisjonile esitatavad nõuded
 • Revisjoni ülesanded
 • Revisjoni töö organiseerimine
 • Revidentide õigused ja kohutused

2. Majandustegevuse aastakava ja selle täitmise revideerimine

 • Üld- ja juhatuse koosolekute otsuste täitmise kontrollimine
 • Laekumiste revideerimine
 • Sihtotstarbeliste fondide kasutamise revideerimine
 • Sihtotstarbeliste- ja mittesihtotstarbeliste kulutuste revideerimine
 • Dokumentatsiooni ja arhiivimajanduse kontroll

3. Varade revideerimine

4. Raamatupidamise revideerimine

 • Kassa- ja pangaoperatsioonide revideerimine
 • Arvelduste revideerimine
 • Korteriomanikega peetava arvelduste revideerimine
 • Avansiarvelduste revideerimine
 • Maksude arvestuse ja tasumise revideerimine
 • Palgafondi revideerimine
 • KÜ osakapitali revideerimine
 • Raamatupidamise ja finantsmajanduse revideerimine
 • Majandusaasta aruande revideerimine

5. Revisjoni tulemuste vormistamine

 • Revisjoni arvamus
 • Revisjoni aruande näidised

6. Muudatustest raamatupidamises revidentidele

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:1) tunneb revisjonile esitatavaid nõudeid;2) revideerib majandustegevuse aastakava;3) revideerib varasid ja raamatupidamist;4) vormistab revisjoni aruande.

Muu info

Hind sisaldab materjale, kohvipausi ja tunnistust!


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
Tartus: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  
Venekeelsed koolitused: Svetlana George, tel 524 8525, svetlana.george@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 10.00-17.00
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A
 • Kestus: 8 akadeemilist tundi
 • Koolitajad: Hele Moor
 • Hind: 75 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Hele Moor Hele Moor on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise Loe veel
​​