Koolitaja koolitus

Print
 • 07.04.2017-25.08.2017
 • Tartu
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine. Läbivalt keskendutakse erinevate õppemeetodite kasutamisele, motiveeriva õpikeskkonna loomisele ja koolitaja enesehoiule.

Sihtgrupp

Inimesed, kes tegelevad täiskasvanute koolitamisega või koolituse korraldamisega.

Inimesed, kes soovivad asuda täiskasvanute koolituse valdkonnas tegutsema.

Koolitajad, kes soovivad valmistuda täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks.

Kursuse sisu

Kursus koosneb viiest põhiteemast:

I Täiskasvanute koolituse eripära ning koolitaja kutse-eetika

II Õppeprotsess ja õppemeetodid

III Õppeprotsessi läbiviimine

IV Õppeprotsessi ja õpitulemuste hindamine

V Sotsiaalsed oskused ning eneseareng

Kursusele tuleku eel on kasulik olla tutvunud täiskasvanute koolitaja kutsestandardiga

http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing

Koolituspäev on paindlik ja rõhuasetused ning osakaalud teemade vahel täpsustuvad koolituspäeva alguses ühisel kokkuleppel

MEIE KLIENTIDE TAGASISIDE:

"Sa võid olla kui hea tahes, kuid töötades aastaid ühel erialal, ei jookse ükski koolitus mööda külge maha. Nii juhtus ka minuga Koolitaja koolitusel - ikka leidus infot, mida ei teadnud ja mis üllatas. Seda tänu erinevatele koolitajatele, kellel erisugused õppemeetodid ja kogemused. Seetõttu oli koolitus väga mitmekülgne ja vaheldusrikas. Oluline oli ka seltskond, kellega koos tarkust omandatakse - et iga õppija jaoks oleks aega, et igaüks saaks kaasa rääkida." Marko Livental, IT valdkonna õpetaja Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolist

"Tunnid olid huvitavad ning tundides oli vaja kaasa mõelda, rühmatöödes osaleda, oma arvamust avaldada. Meid koolitasid säravad õppejõud - eriti jäid meelde Erle Nõmm, Reet Valgmaa ja Katrin Hauk. Unustada ei saa ka meie põhikoolitajat Uku Visnapuud, kes viis läbi koolituspäevad väga täpselt kellaajast kinni pidades ning üritas meid mõistma ja koostama panna põhimõtteid andragoogi kutseeksamiks vajaliku eneseanalüüsi ja portfoolio koostamisel. Selle positiivse ja energialaksu andnud koolituse tagajärjel koostasin vajalikud dokumendid eksamiks, osalesin eksamil ning ootan nüüd tulemust.

Edu koolitajatele ning uutele kursuslastele!" Kaja Sander, nüüdne kutsetunnistusega täiskasvanute koolitaja, vanemõpetaja Luua Metsanduskoolist

Õpiväljundid

1. kavandab koolituse kui terviku lähtudes koolitusvajadusest ja koostab kehtiva TäKSi nõuetele vastava õppekava;2. valib ja kohaldab õppe- ja hindamismeetodid, koostab kaasaegsed õppematerjalid lähtudes eesmärkidest ja õpiväljunditest;3. juhib teadlikult oma professionaalset arengut koolitajana;4. loob motiveeriva õpikeskkonna

Muu info

Hind sisaldab materjale, tunnistust, kohvipause.

160 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.

Soovi korral võimaldame tasuda ka osa- või kuumaksetena!

Kursus toimub 13-l õppepäeval 2-3 korda kuus reedeti. Koolituse sisu vastab täiskasvanute koolitaja kutsestandarditele.


Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
Tartus: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  
Venekeelsed koolitused: Svetlana George, tel 524 8525, svetlana.george@reiting.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


 • Kellaaeg: 10.00-15.15
 • Asukoht: Tartu
 • Kestus: 80 akadeemilist tundi
 • Koolitajad: Anneli Zirkel, Erle Nõmm, Reet Valgmaa, Riina Kütt, Uku Visnapuu, Ülle Mugu
 • Hind: 779 € + km

Koolitajad:

 • lektor
  Anneli Zirkel Anneli Zirkel on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi rahvatervises. Omab täiskasvanud koolitaja tase 7 kutsetunnistust ja Loe veel
 • lektor
  Uku Visnapuu Uku Visnapuu koolitab aastast 1999 suhtlemis, koostöö- ja juhtimisoskusi. Täiskasvanute koolitaja, tase 6 alates 2016, andragoog Loe veel
 • lektor
  Ülle Mugu Ülle Mugu on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrina. Ta on personalijuhtimises nii teoreetik kui ka praktik: omab Loe veel
 • lektor
  Erle Nõmm On lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna (1993) ja kaitsnud samas magistrikraadi pedagoogikas (1998). Külalisena on Loe veel
 • lektor
  Reet Valgmaa Lõpetanud Tartu Ülikooli, on olnud õpetaja Nõo Keskkoolis, Tartu Ülikoolis ja Viljandi Kultuurikolledžis. On ennast täiendanud Loe veel
 • lektor
  Riina Kütt Riina Kütt on tegelenud täiskasvanute koolitamisega 1999. aastast alates. Tal on andragoogika magistri kraad ja täiskasvanute Loe veel
​​