Keerukad olukorrad koolitusel

Täiskasvanute koolitaja meistriklass 

Print
 • 10.07.2018
 • Tallinn
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolituse eesmärk on reflekteerida ja analüüsida keerulisi olukordi koolitustel ning tõsta täiskasvanute koolitajate teadlikkust keeruliste olukordade põhjustest ning erinevatest toimetulekuviisidest

Sihtgrupp

Täiskasvanute koolitajatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi keerukate olukordadega toimetulekul koolitussituatsioonis

Kursuse sisu

 • Vastupanufaasis oleva grupi tunnused ja koolitaja erinevad sekkumisvõimalused
 • Osalejate võimalikud rollid grupis ja suhtlemistehnikad nendega toimetulekuks
 • Osaleja isiksusetüübist ja erinevatest varjatud probleemidest tingitud konfliktide tekkepõhjused ja koolitaja enesekehtestamine lähtuvalt konflikti tüübist
 • Koolitaja enesehoidmine e. varajaste stressi ja läbipõlemise sümptomite märkamine ning mõtete, tunnete ja käitumise tasandil juhtimine; vajalikke muutuste käivitamine sisemise tasakaalu säilitamiseks.
 • Läbipõlemise ennetamine läbi psühholoogiliste eneseabivõtete.

Õpiväljundid

 • Teab vastupanufaasis oleva grupi tunnuseid ja oskab kasutada vähemalt 2 sekkumismeetodit;
 • Tunneb ära osalejate rollid grupis ning kasutab sobilikke suhtlemistehnikaid grupidünaamika taastamiseks;
 • Teab erinevaid isiksustüüpe ning probleemitüüpe ja oskab kasutada 3-osalist mina-sõnumit vastupanuga toimetulekul
 • Teab läbipõlemise sümptomeid; suudab kaardistada iseenda irratsionaalseid mõtteid ja sellest tekkivaid negatiivseid emotsioone ning planeerida käitumuslikke muutusi.

More

Koolitus hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Edukale lõpetajale tunistus!


 • Kellaaeg: 10.00 - 15.15
 • Location: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A
 • Duration: 6 tundi
 • Juhendab: Marju Koor
 • Price: 156 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Marju Koor Marju Koor on lõpetanud TÜ psühholoogia magistrikraadi. Viimased 12 a. on ta ta töötanud psühholoogi ja koolitajana ning viinud More
​​