Ettevõtluskoolitus

Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega 

Print
 • 16.01.2018-20.04.2018
 • Võru
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolituse eesmärk on aidata äriideedest vormida konkreetne äriplaan, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks.

Sihtgrupp

Oled oodatud kursusele, kui soovid täiendada oma ettevõtlusalaseid teadmisi, alustada tegutsemist ettevõtjana ning käivitada oma ettevõte. Osalemise eelduseks on äriidee olemasolu või soov arendada välja oma teenus või toode.

Kursuse sisu

Äriplaani valmimise käigus saad põhjaliku ülevaate nii alustavale kui ka juba tegutsevale ettevõtjale olulistest teemadest:

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse (Ettevõtjaks kujunemine – motiivid ja tõukejõud. Ettevõtjale vajalikud isiksuseomadused, eneseanalüüs. Ettevõtluse olemus ja arengutendentsid. Väikeettevõtjate roll majanduses. Ettevõtte juriidilised vormid ja nende eripära.);
 • Äriidee ja ettevõtlusega alustamine (Äriideede analüüs ja hindamine. Ettevõtte strateegia ja tegevuskava. Ettevõtlusega alustamine. Konkurents. Äriplaan. Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid);
 • Toode ja teenus (Toote positsioneerimine. Toote arendamine ja kujundamine. Toote elutsükkel. Toote ja teenuse disain. Konkurents);
 • Turundus (Turundusplaan. Turunduse planeerimine. Turunduse meetmestik. Turunduskanalid ja strateegiad. Hinnakujundus. Müük. Reklaam);
 • Ettevõtluse juriidilised aspektid (Seadusandlusest tulenevad nõuded. Erinõuded erinevate tegevuste juures. Lepingute tüübid ja nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Tööõigus. Töötervishoiu ja tööohutusealane korraldus ettevõttes);
 • Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes (Seadusandlus. Kassa ja tekkepõhine raamatupidamine. Ressursside ja kulude planeerimine. Maksud. Bilanss. Rahavoogude aruanne);
 • Äriplaani koostamine ja vormindamine;
 • Finantsplaneerimine (Stardikapital Finantsjuhtimise eripärad eri ettevõtte etappides. Kulude arvestus ja juhtimine. Finantsprognooside koostamine. Müügiprognoosid. Tasuvuspunkti arvutamine);
 • Äriplaanide konsultatsioon ja kaitsmine.

Kursuse läbinu

 • koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada ka rahastajatele toetuse saamiseks ning kaitseb seda koolituse lõpus;
 • analüüsib ettevõtlusega seatud riske, mõistab äritegevuse võimalusi ning oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada;
 • tunneb äritegevust reguleerivaid ja mõjutavaid õigusakte;
 • teab, kuidas registreerida ettevõtte Eesti ettevõtteregistris (e-äriregistris)

  Muu info

  Hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!


  Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.  Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

  Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

  Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


  Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
  Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
  Tartus: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  
  Venekeelsed koolitused: Svetlana George, tel 524 8525, svetlana.george@reiting.ee

  Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


  • Kellaaeg: 9:00 - 14:00
  • Asukoht: Võru
  • Kestus: 260 akadeemilist tundi
  • Sisaldab: 160 auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd
  • Koolitajad: Anu Reiljan, Brit Mesipuu, Merle Sulaoja, Raivo Kiisk
  • Hind: 1105 € + km

  Koolitajad:

  • lektor
   Anu Reiljan Anu Reiljan on Reitingu lektor, lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetika erialal, kaitsnud PhD kraadi Riias, Läti Teaduste Loe veel
  • lektor
   Merle Sulaoja Merle Sulaoja on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala. Reitingu raamatupidamise lektor aastast 2012. Loe veel
  • lektor
   Raivo Kiisk Raivo Kiisk omab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala magistrikraadi ja Eesti Juristide Liidu õigusnõustaja kutsekvalifikatsiooni Loe veel
  • lektor
   Brit Mesipuu Brit on olnud turunduse eest vastutav nii raadios, välimeedias kui ka hotellis ja restoranis ning nüüd on pereettevõtte Milos Loe veel
  ​​