Esmaabiandjate väljaõppekursus

Print
 • 02.05.2017-03.05.2017
 • Tartu
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolituspäeval keskendutakse sellistele esmaabivõtetele, mida me kõik teadma peaksime – kuidas käituda, kui käepärast pole abivahendeid (äärmisel juhul ehk autoapteek) ja millised ootused on kiirabitöötajatel abiandja poolt tehtu suhtes.

Määruse "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" kohaselt peavad lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi. Niisamuti peab esmaabikoolitus olema läbitud neil, kes on ettevõttes määratud esmaabi andjateks.

Reiting PR OÜ on registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel ettevõttes esmaabiandjate väljaõppekursuste läbiviimiseks. Koolitus lõpeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, mis vastab EV Sotsiaalministeeriumi määrusele nr 80 (14.12.2000).

Sihtgrupp

Koolituse sihtrühmaks on esmaabi andjad.

Kursuse sisu

1. Sissejuhatus

 • esmaabi olemus;
 • kannatanu seisundi hindamine;
 • esmaabi andmise taktika.

2. Elustamine

 • uppunu elustamine;
 • elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral;
 • võõrkeha eemaldamine hingamisteedest;
 • esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.

3. Välised verejooksud ja šokk

 • verejooksu peatamise võtted;
 • šoki olemus ja selle tunnused.

4. Haavad

 • haavade teke;
 • sidumise tehnika ja reeglid;
 • kolmnurkrätiku kasutamine;
 • praktiliste oskuste omandamine sidumisel.

5. Traumad ja luumurrud

 • lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus;
 • luumurdudega kaasnevad ohud;
 • liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused);
 • lahastamise viisid.

6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

7. Kursuse omandamise kontroll

Õpiväljundid

kursuse läbinu:

 • arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;
 • hindab adekvaatselt kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika;
 • kasutab õigeid elustamisvõtteid;
 • peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut;
 • arvestab luumurdudega kaasnevate ohtudega, fikseerib kannatanud liigese;
 • annab abi mürgituste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral.

More

Hinnas sisalduvad kohvipausid ja materjalid. Lõpetajatele tunnistus.


 • Kellaaeg: 9.30-16.30
 • Location: Tartu
 • Duration: 16 tundi
 • Juhendab: Tatjana Jušinski
 • Price: 80 € + km

Lektorid:

 • lektor
  Tatjana Jušinski Tatjana Jušinski on lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistri kraadi (õendusteadus). More
​​