Esmaabiandjate väljaõppekursus

Print
 • 29.08.2017-30.08.2017
 • Tallinn
Регистрироваться
Закажи внутреннее обучение Программа обучения

Koolituspäeval keskendutakse sellistele esmaabivõtetele, mida me kõik teadma peaksime – kuidas käituda, kui käepärast pole abivahendeid (äärmisel juhul ehk autoapteek) ja millised ootused on kiirabitöötajatel abiandja poolt tehtu suhtes.

Ettevõttes esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Väljaõppekursuse aluseks on Eesti Punase Risti 16-tunnine õppekava.

Määruse "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" kohaselt peavad lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi. Niisamuti peab esmaabikoolitus olema läbitud neil, kes on ettevõttes määratud esmaabi andjateks. Koolitus lõpeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, mis vastab EV Sotsiaalministeeriumi määrusele nr 80 (14.12.2000).

Целевая группа

Kursus sobib nii lastega tegelejatele, autojuhiloa taotlejatele kui ettevõttes esmaabi andjale.

Содержание курса

1. Sissejuhatus

 • esmaabi olemus;
 • kannatanu seisundi hindamine;
 • esmaabi andmise taktika.
2. Elustamine

 • uppunu elustamine;
 • elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral;
 • võõrkeha eemaldamine hingamisteedest;
 • esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.

3. Välised verejooksud ja šokk

 • verejooksu peatamise võtted;
 • šoki olemus ja selle tunnused.

4. Haavad

 • haavade teke;sidumise tehnika ja reeglid;
 • kolmnurkrätiku kasutamine;
 • praktiliste oskuste omandamine sidumisel.

5. Traumad ja luumurrudl

 • ahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus;
 • luumurdudega kaasnevad ohud;
 • liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused);
 • lahastamise viisid.

6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

7. Kursuse omandamise kontroll

Результаты обучения

 • arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;
 • hindab adekvaatselt kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika;
 • kasutab õigeid elustamisvõtteid;
 • peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut;
 • arvestab luumurdudega kaasnevate ohtudega, fikseerib kannatanud liigese;
 • annab abi mürgituste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral.

Дополнительная информация

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Koolitust korraldatakse koostöös koolituskeskusega Luwi. Lõpetanutele väljastatakse koolituskeskus Luwi tunnistus.


Учебный центр Reiting является  партнёром Страховой кассы по безработице.

Предприятия и учреждения могут также заказать внутреннее (корпоративное) обучение с учётом конкретных потребностей и желаний!

График платежей
Продолжительные курсы могут при желании быть оплачены в несколько этапов. Количество платежей зависит от длительности курса. Первый взнос должен быть внесён до начала обучения, а последний - до даты окончания.

Друзья в Facebook получают скидку -5%. Чтобы стать FB-другом надо нажать "Нравится (Like)" на странице Reiting в Facebook.

Вопросы и дополнительная информация о курсах:
Таллинн: тел 652 5982, koolitus@reiting.ee
Тарту: Ану Perve, тел 533 26 481, anu.perve@reiting.ee
Русскоязычное обучение: Светлана Георге, тел. 524 8525, reiting-rus@reiting.ee

Если вы заинтересованы в данном обучении, регистрируйтесь сейчас! Чтобы зарегистрироваться, нажмите в правом верхнем углу страницы кнопку "Регистрация" и введите данные.

 


 • Время: 10.00-17.00
 • Место: Tallinn
 • Адрес: Pärnu mnt 67A
 • Длительность : 16 ак. час.
 • Sisaldab: 16 tundi auditoorset tööd
 • Лекторы: Andra Neumann
 • Стоимость: 80 € + км

Лекторы:

 • lektor
  Andra Neumann Andra Neumann omab kõrgharidust üldõe põhikoolituse erialal. Esmaabikoolitaja. Andragoog (III). Читать дальше
​​