Bürootöötajate arvutiõpe

Print
 • 19.04.2017-24.05.2017
 • Tartu
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Koolituse tulemusel mõistab õppija kasutada enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel ning oskab kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara.

Sihtgrupp

Bürootöötajad, sekretärid, assistendid. Kursusel osaleja peab olema tuttav arvuti kasutamisega, orienteeruma arvuti failisüsteemis, oskama kasutada elektronposti teenust, käivitada erinevaid programme, avada faile.

Kursuse sisu

  Kursusel läbitakse järgmised teemad:

   MS Word

   • Teksti sisestamise ja vormindamise üldpõhimõtted.
   • Teksti kujundamine (lehekülje häälestus, lõigud, tähemärgi kujundamine, üla- ja alaindeksid, täheregistri muutmine).
   • Keele valimine ja õigekirja kontroll.
   • Loetelu koostamine.
   • Tabeli loomine, ridade või veergude lisamine ja kustutamine, lihtsamad kujundamise võtted.
   • Dokumendipõhjade loomine, kasutamine.
   • Dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste ja viidete kasutamine.

   MS Excel

   • Töökeskkonna tutvustus.
   • Töö lahtrite, ridade ja veergudega.
   • Töövihiku lehed – kasutamine, lisamine, kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine.
   • Lahtrite omadused.
   • Andmetüübid.
   • Loendite kasutamine.
   • Valemite ja funktsioonide kasutamine (põhilised statistilised-, aja- ja loogikafunktsioonid).
   • Töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine, risttabelid)
   • Diagrammide koostamine (tulp-, sektor- ja joondiagramm).
   • Tabeli ja diagrammi viimine tekstiredaktorisse.
   • Tabeli väljatrükk.

   MS PowerPoint

   • Esitluse loomine.
   • Erinevad objektid slaidil.
   • Slaidide vaatamine ja haldamine.
   • Esitluse läbiviimine.

   Pilvelahendused ja –teenused kontoritöös

   • Arukalt ja turvaliselt ülemaailmses arvutivõrgus (mõisted, hea tava, ohud, sh viirusetõrje, identiteedi vargused, isiklik info internetis, appid nutifonis);
   • Ülevaade enamlevinud pilveteenustest ( MS OneDrive, DropBox, GoogleDrive, OneDrive, pCloud, WeTransfer);
   • Pilvelahendus kontoritöös (võrdlus töölauaversioonidega) ja erinevad koostöövõimalused (õhised kalendird, tööülesanded, kontaktid);
   • Andmekorje (GoogeleForms, ExcelWebApp);
   • Enamlevinud online-suhtlusvahend (Skype, HangOut, Whats Up, Viber).

    Õpiväljundid

    Kursuse läbinu:• oskab tekste sisestada ja kujundada MS Word keskkonnas;• oskab andmeid sisestada ja teha lihtsamaid arvutusi tabeli andmetega MS Exceli keskkonnas;• oskab luua ja ette kanda esitlust MS PowerPoint keskkonnas; • oskab kasutada grupitöös kaasaegseid sotsiaalse tarkvara rakendusi.

    Muu info

    Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja tunnistust.

    Võimalik tellida ka sisekoolitusena.

    Koolituspäevad on 19. aprill, 26. aprill, 11. mai ja 24. mai 2017. a.


    Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

    Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

    Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

    Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


    Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
    Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
    Tartus: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  
    Venekeelsed koolitused: Svetlana George, tel 524 8525, svetlana.george@reiting.ee

    Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


    • Kellaaeg: 9:30 - 14:30
    • Asukoht: Tartu
    • Kestus: 24 akadeemilist tundi
    • Sisaldab: 24 tundi auditoorset õpet
    • Koolitajad: Kayvo Kroon
    • Hind: 218 € + km

    Koolitajad:

    • lektor
     Kayvo Kroon Eesti Maaülikooli sotsiaalteaduste magister, kes on kogu oma täiskasvanud elu veetnud ühel ja teisel moel arvutitega tegeledes. Loe veel
    ​​