Arvutiõpe algajatele

Praktilise arvutikasutaja kursus 

Print
 • 11.09.2017-31.10.2017
 • Tartu
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised tekstitöötlusest, tabelarvutustest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on vähe kogemusi arvutiga töötamisel, kuid arvutioskus oleks kasuks igapäevaste tööülesannete lahendamisel ning ka neile, kel tahtmist omal algatusel arvutit kasutama õppida.

Kursuse sisu

Tekstitöötlus programmiga MS Word:

 • teksti sisestamise ja vormindamise üldpõhimõtted;
 • teksti kujundamine (lehekülje häälestus, lõigud, tähemärgi kujundamine, üla- ja alaindeksid, täheregistri muutmine);
 • keele valimine ja õigekirja kontroll;
 • loetelu koostamine;
 • tabeli loomine, ridade või veergude lisamine ja kustutamine, lihtsamad kujundamise võtted;
 • dokumendipõhjade loomine, kasutamine;
 • dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste ja viidete kasutamine.

Tabelarvutus programmiga MS Excel:

 • töökeskkonna tutvustus;
 • töö lahtrite, ridade ja veergudega;
 • töövihiku lehed – kasutamine, lisamine, kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine;
 • lahtrite omadused;
 • loendite kasutamine;
 • valemite ja funktsioonide kasutamine (põhilised statistilised-, aja- ja loogikafunktsioonid);
 • töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine, risttabelid);
 • diagrammide koostamine (tulp-, sektor- ja joondiagramm);
 • tabeli ja diagrammi viimine tekstiredaktorisse;
 • tabeli väljatrükk.

Arukalt ja turvaliselt ülemaailmses arvutivõrgus:

 • interneti kasutamine (e-mail, otsing);
 • nutiseadmed;
 • pilvelahendus kontoritöös ja erinevad koostöövõimalused;
 • andmekorje (Doodle);
 • kaardirakendused (Google Maps);
 • enamlevinud online-suhtlusvahend (Facebook, FacebookMessenger, Skype).

Õpiväljundid

 • sisestab ja kujundab tekstid (MS Word);
 • teab, kuidas sisestada andmeid ning teostab lihtsamaid arvutusi tabeli andmetega (MS Excel);
 • oskab luua esitlust (MS PowerPoint);
 • oskab kasutada e-posti;
 • teab ülemaailmses arvutivõrgus tegutsemise põhinõudeid

More

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause. Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Koolituse algus nihkub, alustame 12.september 2017


 • Kellaaeg: 13.00 - 16:30
 • Location: Tartu
 • Täpsem asukoht: Kastani 39, Sõpruse pst 2
 • Duration: 54 tundi
 • Sisaldab: 48 tundi auditoorset ja 6 tundi iseseisvat tööd
 • Juhendab: Meelis Sulg
 • Price: 441 € + km

Lektorid:

​​